BUITENBEENTJES

Buiten de chronologische opsomming van onze reizen (zoals in het drop down menu 2011-2020) hebben we nog reizen gemaakt die niet in dat menu voorkomen.  Enkele van die reizen leverden een resem leuke foto's op, soms in één bepaald thema. Deze tripjes kun je voortaan terugvinden bij "Extra's". De nadruk ligt daar vooral op de foto's en niet zozeer op tekst of triplogs.  Wel zal je telkens een begeleidend én beschrijvend tekstje terugvinden die de reis en/of foto's wat duidt.